ALGEMENE VOORWAARDE

 

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Getthispicture (met KvK-nummer: 72827416), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@getthispicture.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31 6 52688110.  Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

 

 

ARTIKEL 1 – PRODUCTEN

Wij verkopen foto's via onze online galerie.

 

 

ARTIKEL 2 – BETALINGEN

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal of uw Creditcard.

Wij vergoeden de verzendkosten.

 

 

ARTIKEL 3 – LEVERINGEN

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Wij doen ons best om de bestelling binnen 14 werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

 

ARTIKEL 4 – RETOUR

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@getthispicture.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug . De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Het product dient in originele staat en in de originele verpakking te worden geretourneerd.

  

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

ARTIKEL 6 – KLACHTENREGELING

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@getthispicture.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen. Ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 7 – GESCHILLENREGELING

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Holland bevoegd.