PRIVACY STATEMENT VOOR GETTHISPICTURE

 

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed. Getthispicture respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar Getthispicture  heeft soms uw persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring leest u hoe wij uw gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

 

VEILIGE GEGEVENSOVERDRACHT

Wij beveiligen alle persoonsgegevens die we van u verzamelen. Met de Secure Socket Layer (SSL) nemen wij de best mogelijke maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

 

GEGEVENSREGISTRATIE EN ALGEMEEN GEBRUIK

 

ARTIKEL 1 – BESTELLING

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms uw telefoonnummer nodig . Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van uw bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. 

   

ARTIKEL 2 – INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. 

 

ARTIKEL 3 – WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Getthispicture  kan dit privacy statement aanpassen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kunt u contact met ons opnemen via één van de volgende kanalen.

Telefoon: 0652688110. E-mail: info@getthispicture.nl

 

ARTIKEL 4 – HERROEPING EN BEZWAAR

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor onze producten en diensten. U kunt via info@getthispicture.nl bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige e-mailreclame. Een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e-mail, of per brief) is hiervoor voldoende. De mogelijkheid van herroeping geldt voor de toestemming van uitdrukkelijke gegevensverstrekking.